Rettigheter

Alle rettigheter til http://herborvi1.cappelendamm.no (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.

Copyright på illustrasjoner:
Tegningene er laget av Atle Hansson og Harald Aadnevik. Kartene er laget av John-Arne Eidsmo. Bildene er fra GettyImages. Illustrasjonene kan ikke kopieres til annen bruk.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.07.2009

© Cappelen Damm AS