Om verket

Her bor vi er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på nivået under På vei. Innholdet kretser rundt det lille samfunnet Furulia, og vi følger beboerne i deres daglige gjøremål og opplevelser. Læreverket inviterer til mye muntlig aktivitet om temaer som engasjerer.

Her bor vi-serien:

  • Her bor vi 1 – tekst- og aktivitetsbok for nivå A1
  • Her bor vi 2 – tekst- og aktivitetsbok for nivå A2
  • Eget nettsted med interaktive oppgaver og lærerveiledning
  • Her bor vi 1 Elev-cd
  • Her bor vi 2 Elev-cd
  • Her bor vi 1 Lærer-cd
  • Her bor vi 2 Lærer-cd
  • Her bor vi Ordlister på en rekke språk

Læreverket er tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det kan brukes på både spor 1 og spor 2. Det tar særlig sikte på å møte behovene hos kursdeltakere som trenger en rolig progresjon.

Om forfatterne:
Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald har lang undervisningserfaring fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.

Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen har lang undervisningserfaring fra Introduksjonssenteret i Drammen og andre voksenopplæringssentra. Alle har skrevet flere læreverk tidligere.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 29.06.2016

© Cappelen Damm AS